Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

انواع اعتیاد به کار: معتادان اهمال کار


با سلام،
در ادامه نوشته های دوستان، صحبت های دکتر هلاکویی که در رابطه با زمان و بحث به تعویق انداختن کارها یا اهمال کاریست و البته از لینک زیر می توانید به آنها گوش بدهید، نیز جالب هستند :
http://drholakouee.com/nd/category/philosophy/time

در این فایل ها صوتی ،فاکتور زمان و اندازه گیری زمان برای به تعویق انداختن کارها ،برجسته شده است ، وبصورت خلاصه اینطور مطرح میشود که :

-دونوع زمان وجود دارد ،یکی زمانی است که ما آن را به قسمتهای کوچک به نام ثانیه با سیستم مکانیکی [الکترونیکی] در دنیای بیرونی ساخته ایم که کاملا کمی است و یک زمان درونی و ذهنی داریم که کاملا کیفی است و بیشتر اتفاقاتی که در آن بازه رخ میدهد مهم است.
— ما ساعت بیرون و درون را باید یکی کنیم و نکته ای که اخیرا به ان پی برده اند این است که در بدن انسان یک ساعت اصلی که نزدیک قسمت بینایی است وجود دارد و به ساعت های دیگر بدن که کارهای بیوشیمیایی بدن را انجام می دهند ،به ان مرتبط است و دوره آن ۲۵ ساعت است و عده ای نمی توانند آن را با ۲۴ ساعت بیرون تنظیم کنند.علاوه بر این نکته،برخی ها کاملا متوجه گذشت زمان هستند ولی برخی دیگر کاملا بی خبر از زمان زندگی می کنند.
از طرفی ما همانطور که به راحتی متوجه می شویم که یک کمد ۵ متری در یک اتاق ۴ متری جا نمی شود،باید بتوانیم کار ها را نیز در بازها های زمانی درست جا بدهیم .که برخی از ما نمی توانیم مدت زمان انجام کارها به درستی برآورد کنند.
اما نکته مهمتری که مطرح می شود،طبقه بندی کلی کارهاست . بدین صورت که کارهایی که ما انجام می دهیم یا مهم هستند یا فوری .از ترکیب این دو ویژگی برای کارهای ،چهار حالت به وجود می آید :

۱ – کارهایی که هم مهم اند و هم فوری ،که به آن کارهای اضطراری می گویند و باید برای آنها سریعا اقدام کرد،مانند کسی که با یک بیماری خطرناک و کشنده روبرو می شود و باید سریع به بیمارستان منتقل شود .

۲ – کارهایی که نه مهم اند و نه فوری اند ،مانند بسیاری از تلفن زدن ها ،تلویزیون تماشا کردن ها.

۳ – کارهایی که فوری اند و مهم نیستند که باید مانند مورد دوم ،کمتر به آنها اهمیت بدهیم مثل زنگ تلفنی که به صدا در می آید و می دانیم که مهم هم نیست .

۴- – کارهایی که مهم اند ولی فوری نیستند . باید تمام انرژی خود را روی این نوع ها کار ها قرار دهیم مثل سلامتی،آموزش و آگاهی،کار و روابط مان و چون برای آنها برنامه ریزی می کنیم ،نه دچار استرس و نه اضطراب می شویم و آمادگی آنها را داریم و در این صورت دچار مورد اول یعنی کارهای اضطراری نخواهیم شد و البته عامل زمان و اندازه گیری درست آن برای برنامه ریزی در این مورد با اهمیت است.