Menu
نویسنده مطلب : میلاد آقاجوهری

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


لینک پروفایل نوازشی من

من فکر می‌کنم حدس مک‌نا در مورد من اصلا صادق نیست. من اگرچه نوازش‌های مثبت بسیاری به دوستانم می‌دهم، اما در نوازش‌های منفی هم همان مقدار، البته کمی کمتر، را دارم. هم‌چنین به صورت کلی خیلی درخواست نوازش دیگران را نمی‌پذیرم، چه منفی و چه مثبت. من از کسی درخواست نوازش منفی نمی‌کنم، اما درخواست نوازش مثبت چرا. فکر می‌کنم شاید علت اینکه این جدول به این صورت به ذهنم رسیده، این باشد که نمی‌خواسته‌ام به مک‌نا نوازش مثبتی که با حدسش می‌خواسته دریافت کند را بدهم(شوخی)!

 

۲- به نظر من از بین این پنج قانون، قانون “لازم نیست هر وقت می‌توانی کسی را نوازش دهی، این کار را انجام دهی” در ذهن من فعال‌تر است. علاوه بر این قانون، به نظرم قانون “هیچوقت خودت را مورد نوازش خودت قرار نده.” هم در ذهن من بسیار فعال است. من به صورت کلی اگرچه نوازش‌های زیادی را به اطرافیان می‌دهم، اما در برابر درخواست نوازش مقاومت زیادی دارم، حتی اگر خودم از خودم درخواست نوازش کنم. به نظرم باید ملایم‌تر با خودم و دیگران برخورد کنم.