Menu
نویسنده مطلب : زهره جلالی

مطلب مورد بحث:

منظور از درک مطلب چیست؟ چگونه برای درک مطلب هدف‌گذاری کنیم؟


من فکر میکنم شهرزاد یکی از متممی هایی است که مهارت در هر سه مهارت ترجمه، تفسیر و برونیابی قوی است.
مثلا در درس “نقشه ذهنی چیست؟”، شهرزاد به نحوی نقشه ذهنی و مراحل اجرای آن را به یادگیری کریستالی که در چند درس قبل تر از نقشه ذهنی یاد گرفته است، مرتبط میسازد که نشان‌دهنده مهارت ترجمه او است.
و یا به خوبی نقشه ذهنی را با استفاده از وبسایت تونی بوزان تفسیر میکند. اینکه چه نکاتی در رسم نقشه ذهنی مهم است و چه مراحلی دارد و کدام شاخه ها اصلی و کدام شاخه ها فرعی هستند و … .
همچنین شهرزاد در همین کامنت بدنبال این است که نقشه ذهنی را به جز دروس متمم در چه جاهای دیگری میتوان استفاده کرد مثل : برنامه ریزی روزانه، هدف گذاری و … در واقع به دنبال برونیابی و موارد استفاده از نقشه ذهنی در سایر حوزه هاست.
در حقیقت شهرزاد درهمین کامنت توانسته هر سه  مهارت ترجمه، تفسیر و برونیابی را به خوبی نشان بدهد. همین موضوع سبب میشود که در هر درس با اشتیاق کامنت هایش را بخوانم و از نوشته هایش یاد بگیرم.