Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد آنالیز(تجزیه)یک ورزشکار حرفه ای اول دوره آمادگی جسمانی  و بدن سازی را زیر نظر یک مربی امادگی جسمانی تمرین میکند بعد نوبت به تمرین  هوازی میرسد آن را هم زیر نظر مربی دیگری ومسایل فنی و روش های مسایقه را هم با یک مربی جدا و در اخر با یک سرمربی دیگر که اطلاعی از نحوه ی عملکرد دیگر مربیان ندارد وارد مسابقات می شود

رویکرد سنتر(ترکیب)همه ی دوره های آمادگی جسمانی هوازی و فنی را زیر نظر مربیانی که همه زیر نظر وبا تصمیم یک سزمربی واحد هستند انجام می دهد