Menu
نویسنده مطلب : علی نصیری پور

مطلب مورد بحث:

کمبود عزت نفس و آثار آن در رابطه عاطفی


مقایسه با هرکس

وقتی کسی با عزت‌نفس پایین در یک رابطه باشه؛ یکی از رفتارهایی که نشون میده مقایسه با همه هست.

این قیاس موجب میشه انتخاب خودش رو نادیده بگیره و کم‌کم از همه چی خوشش میاد.

از اینکه بعضی از دوستاش با کسی نیستند و خب دعواها و بحث‌های رابطه رو ندارند.
از اینکه بعضیا کنار هم خوشبخت هستند.
کسانی که ازش پولدارتر هستند. با این دیدگاه که خوش‌بحال اینا هم پول دارند و همم با هم خوب برخورد می‌کنند و در کنار هم شاد‌اند.
حتی کسایی که پول چندانی ندارند. با دیدگاهی از این جنس که ببین اینارو هیچی ندارنا ولی شادن؛ بعد من عرضه ندارم وقتی با فلانیم سرمو از تو گوشی در بیارم.