Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

استدلال تحلیلی چیست؟ تفکر تحلیلی به عنوان یک استعداد


در حال بررسی بیشتر در مورد استعداد استدلال تحلیلی بودم که به این نمونه سوالات جالب از آزمون LSAT (یکی از آزمون های تخصصی برای داوطلبان ورود به رشته های تحصیلی حقوق) برخوردم:
LSAT Analytical Reasoning Sample Questions
بسته به وقتی که برای پاسخ به این سوالات داده می‌شود، شاید بتوانم بگویم من در این زمینه مستعد هستم.

ولی جدای از این مسئله، از پاسخ به این سوالات لذت بردم. پیشنهاد می‌دهم شما هم امتحان کنید، شاید برای شما هم جذاب باشد :)