Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

چه عواملی موجب گسترش اعتیاد به کار می‌شوند؟


عواملی که با خود شخص, انگیزه ها, ترسها, امیدها و یا تجربیاتش مرتبط است
مثلا کسی که یک بار ورشکسته شده ممکن است از ترس ورشکستگی مجدد به یک معتاد به کار خشن و بی رحم تبدیل شود
حس رقابت جویی, نیاز به توجه یا دیده شدن, تجربه فقر یا علاقه به رفاه, شهرت و یا موقعیت خوب اجتماعی هم می توانند از عوامل دیگر موثر بر اعتیاد به کار باشند

اطرافیان:
همنشینی با افراد معتاد به کار
مدیران ناشی با تشویق و تنبیه های نابجا می توانند در بی انگیزه شدن کارکنان برای اتمام به موقع یا صحیح کارها شوند
انتظارات بیش از حد یا عدم انتظار کافی جامعه یا اطرافیان از فرد می تواند زمینه ابتلا به انواع اعتیاد را فراهم کند؛ مثلا وقتی برداشت عمومی جامعه از روال معمول اداری بروکراسی و کاغذبازی های زیاد و زمانبر باشد کارمندان از انباشته شدن پرونده ها روی میز کارشان بیشتر پاداش می گیرند تا از انجام سریع کار.
شرایط محیطی:
عوامل فرهنگی, قوانین, شرایط ناسالم کاری, وجود مشکلاتی عدم ثبات شرایط کاری و حتی شرایط جغرافیایی تغییرات شدید جوی, احتمال وقوع سیل و زلزله و…
برای مثال کسی که در منطقه ای با زلزله های شدید یا بارانهای سیل آسای موسمی کار می کند و احتمال خسارت به محصولات و یا حتی اصل کسب و کار و حتی توقف های دوره ای در کسب و کارش را بر اثر این شرایط دارد ناچار خواهد بود برای بقاء در بازار رقابتی علاوه بر روشهای حمایتی مانند بیمه, کار شدیدتر از معمول را نیز برای جبران خسارتهای وارده در نظر داشته باشد