Menu
نویسنده مطلب : بهناز نجفی

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


من تو این مورد ضعیف عمل می کنم. یعنی تمام فکر و ذکرم رو معطوف به یه کار می کنم و چند روز فقط به انجام همون کار می پردازم.. و یهو بعد از چند روز اصلا دیگه طرف اون موضوع نمی تونم برم.
به نظرم باید کاملا این درس رو تو زندگیم عملی کنم. من تصمیم گرفتم از این جا به بعد بشقابم رو با کار زبان ورزش و متمم پر کنم.