Menu
نویسنده مطلب : مریم اسمعیل بیگ

مطلب مورد بحث:

می‌خواهم عضوی موثر و قدرتمند در داخل یک سازمان باشم


سلام،

حیطه کاری که در حال حاضر توش فعالیت می کنم طوری نیست که کارآفرین بودن یا نبودن توش خیلی مطرح باشه ولی با شناختی که از خودم دارم فکر می کنم نفر دوم بهتری هستم. یعنی اگر یه  کاری رو  به من واگذار کنن  من سعی می کنم به بهترین شکل ممکن و بهتر از هر کس دیگه ای انجامش بدم. این رو همین جا یاد گرفتم که بعضی ها روحیه مدیر شدن و نفر اول بودن رو دارند و برخی هم نفرات دوم خوبی هستن.