Menu
نویسنده مطلب : نسیم بابایی نیک

مطلب مورد بحث:

در کدام حوزه تسلط کلامی نیازمند تمرین بیشتر هستیم؟


تمرین جالبی بود. من درمورد موضوع اول صحبت کردم . تعداد کلمات به ۲۹۲ رسید .
از نظر خودم برای پخش در رادیو لازم بود که از کیفیت بیش تری برخودار باشد .
دربعضی جاها برای این که بتوانم افکارم را جمع و جور کنم مکث داشتم . ابتدا فکر می کردم که چیزهای زیادی برای گفتن ندارم ولی بعد از شروع ، مطالب خودبه خود و پیوسته به ذهنم می رسید و بیان می کردم . موضوع جالب این بود که بعد از گوش دادن به صحبت های خودم متوجه شدم که مطالبی را که قبلا به صورت پراکنده به آن ها فکرمی کردم را توانستم در این سه دقیقه به طور منسجم در کنارهم قرار دهم .
اما درکل علاقه دارم که دراین زمینه به مهارت بیش تری دست پیدا کنم .
باتشکر از مطالب خوبتون