Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

تصمیم گیری درست الزاماً به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود


کار جدیدی در فاصله ای زیاد از تهران به من پیشنهاد شد که خود شغل و حقوق پرداختی در ابتدا و در مقام مقایسه با وضعیت موجود بهتر بود. بعد از بررسی گزینه تغییر شغل و یا ماندن در شغل قبلی بنا به آینده شغلی، حقوق و مزایا، شرایط زندگی و … تصمیم به تغییر شغل و در نتیجه تغییر محل زندگی گرفتم. بعد از گذشت مدتی در محل جدید به برخی از وعده های داده شده عمل نکردند و مسائلی (که تا حدودی همراه و همنشین بسیاری از شرکتها هست) پیش آمد که میزان رضایت من به شدت افت کرد و نتیجه نهایی نامطلوب شد. نکته مهم اینکه همین امروز هم می توانم از تصمیمی که گرفتم به صورت منطقی دفاع کنم اما حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده نتیجه نهایی را نامطلوب کردند. در حقیقت می توان به شکل واضحی فاصله بین تصمیم درست و نتیجه نامطلوب را دید.