Menu
نویسنده مطلب : محسن حیدری

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


البته در تحیل این مسئله باید افزایش ظرفیت پردیس خودگردان را هم در نظر گرفت. کم کردن ظرفیت پذیرش روزانه و شبانه در صورتی میتواند به کم تر بودن تعداد فارغ التحصیلان و بهتر بودن احتمالی اوضاع شغلی در آینده کمک کند، که از ظرفیت دوره روزانه کم نکنند و به ظرفیت خودگردان اضافه کنند.