امین آرامش - خلاقیت در حل مسئله usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : امین آرامش

مطلب مورد بحث:

خلاقیت در حل مسئله


زندگی کردن برای تائید دیگران از قاتلین قدیمیه خلاقیته. وقتی من هدفم مورد تائید قرار گرفتن توسط مردمه، همون قدر خلاقیت خواهم داشت که مردم دارند: هیچی!

لینکهای مفید برای شناختن بهتر واژه مردم:

یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۹: dismiss

worth-product-for-left-handed-motamem-4