Menu
نویسنده مطلب : عاطفه فلاحی

مطلب مورد بحث:

استرس مثبت - اثرات فیزیولوژیک مثبت استرس بر روی بدن


در مورد اثر مثبت استرس یک تحقیقی انجام شده بود که فرزندان مادران بارداری که یه کم استرس نسبت به کودکانشون داشتند در دوران بارداری مهارت های توسعه  قوی تری رو نسبت به فرزندان مادران بدون استرس نشان دادند. البته برای مادرانی که استرس شون بیش از حد بوده و فکرهای منفی داشتن این موضوع برعکس بوده و فرزندان سطح درک پایین تری داشتند.