Menu
نویسنده مطلب : بهروز کرمی

مطلب مورد بحث:

سوال پیشنهادی مدیرعامل برگر کینگ برای مصاحبه استخدامی


سلام .

من خیلی خودم رو باهوش نمیدونم و در کل اعتقادم اینه که میشه با تلاش کردن بر خیلی از مشکلات فائق اومد . البته تلاش هوشمندانه .

چه بسیار افرادی هستند که خودشون رو باهوش میدونند و دست از تلاش بر میدارن و این باعث در جا زدنشون میشه . به نظرم انسان در هر سطحی باید همیشه به تلاش کردن ادامه بده .