Menu
نویسنده مطلب : مهدیه رحیمی

مطلب مورد بحث:

تمایز (Differentiation) - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک


ساعت چهار: در بسته های ترکیبی که اپراتورهای تلفن همراه ارائه می دهند می توان به بسته هایی اشاره نمود که در آن به نسبت هزینه خرید آن، سرویس بیشتری را در اختیار کاربران قرار می دهد. تمایز این بسته ها به نحوه طراحی آن ها، نحوه پیشنهاد دادن و معمولا با یک برندینگ و نامگذاری متفاوت مشخص می شود.

ساعت پنج: در برخی از اپراتورهای تلفن همراه بسته های لوکس با کیفیت بالاتر به مشترکان سازمانی و یا VIP ارائه می دهند که کیفیت سرویس ارائه شده بالاتر می باشد و هزینه این بسته ها نیز به نسبت بسته های معمولی ارائه شده آن اپراتور بالاتر است.