Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

آیا مراقب هستید که آموزش، شما را نادان‌تر نکند؟


توهم دانایی
به نظر من، هنگام آموزش در هر زمینه‌ای برای هر کسی در مقطعی خطر خام‌تر شدن وجود دارد.
این مسئله وقتی اتفاق می‌افتد که فرد در حال آموزش تا حدی درباره مطلب مورد آموزش، دانشی کسب کرده و این دانش در او توهم صاحب نظر شدن و متخصص بودن در زمینه مذکور را ایجاد کرده، در حالی‌که فرد هنوز دانش و تسلط و تجربه کافی را کسب نکرده است.
در چنین شرایطی نه تنها آموزش محدود و دانش اندک فرد مفید نیست، بلکه می‌تواند مضر هم باشد و عملا آموزشی که دیده سبب خام‌تر شدن او شده است.