Menu
نویسنده مطلب : حسین

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


با سلام و احترام به همه عزیزان متممی:

با توجه به مفاهیم عناصر کلیدی و اهرمی و مرزی که اتفاقا از وقتی که در متمم این موضوع رو یاد گرفتم توی درس تجزیه تحلیل سیستم ها و روش ه برای دانشجویانم به عنوان سرفصل ویژه آوردم که یک تحلیلگر سیستم و یا یک مشاور یا یک مدیر سیستم باید این عناصر را بشناسد و از هم تمیز دهد. در برخی از سیستم های خدماتی مانند شرکت های بیمه ای بازرگانی برخی عناصر دارای بیش از یک نقش  می باشندو یا چند گروه عناصر می توانند کلیدی و یا اهرمی و یا مرزی باشند. چون رسالت شرکت های بیمه ای از جهتی انتقال ریسک از بیمه گذاران به خود می باشد و هم پرداخت خسارت در زمان حادثه به زیاندیدگان و هم در نهایت با توجه به تجاری بودن شرکت باید کسب پرتفوی نماید و در نهایت به سود آوری برسد.

مثلا نمایندگان شرکت بیمه هم می توانند عناصر مرزی باشند و هم کلیدی…چون عملکرد آن ها  و رفتار آنان با بیمه گذاران  به عنوان پیشخوان اول یک شرکت بیمه ای نقش مرزی به آنان میدهد و هم تلاش آنها به عنوان شبکه فروش  و کسب پرتفوی به آنها نقش کلیدی و هسته ای می دهد. و نقطه اهرمی یک شرکت بیمه ای هم سرعت در پرداخت خسارت، هم تخفیف در بیمه نامه های مختلف و هم کمپین تبلیغاتی اثر بخش و هم احوالپرسی  از بیمه گذاران در زمانی که به وی نیاز ندارند، می تواند باشد.