Menu
نویسنده مطلب : سیما.

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


سلام دوستان عزیز

سخت ترین کار به نظرم خودشناسی است. چون در بسیاری مواقع علت بسیاری از کارها ، ناراحتی ها یا دلخوری ها را نمی دانیم ، یک جانبه به قاضی می رویم و راضی برمی گردیم اما این رضایت هم اصیل نیست.

کاری که من انجام می دهم ، نوشتن صبگاهی است. مدتی است که صبح ها پیش از شروع کارها به نوشتن می پردازم. این که چه می نویسم مهم نیست یا این که چه قرار است بنویسم ، به آن فکر نمی کنم ، فقط خودکار را روی کاغذ می گذارم و نوشتن شروع می شود. این کار بار گفتگوی درونی را از روی شانه هایم برمی دارد و در طی روز آرام تر به کارهایم می پردازم.

خانم «جولیا کامرون» در کتاب« راه هنرمند، بازیابی خلاقیت » به طور کامل در این مورد نوشته اند.

شاد باشید