Menu
نویسنده مطلب : محمد سالک

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


برای  من تداعی خرید کالاهایی هست که عمر دوران رونق فروششون یا تموم شده و یا در حال اتمام هستش و در عین داشتن کیفیت بالا کالاهای دیگر با تکنولوژی جدیدتر تقریبا در حال جایگزینی هستند و می توان به قیمت مناسب و شرایط خوب خریدشون.

اما سوال اینجاست  : به قیمت خوب بخرم و مدت زمان  بسیار زیادی  برای فروششون از دست بدم و سود خوبی بکنم  یا

همون سرمایه رو صرف خرید کالاهای پرفروشتر بکنم با سود کمتر ولی تضمین قطعی بازگشت سرمایه و سود بیشتر در زمان گردش کاری بیشتر .