Menu
نویسنده مطلب : حسین میالوئی

مطلب مورد بحث:

ثروت زمانی شما چقدر است؟ یا این‌که گرفتار فقر زمانی هستید؟


من تا قبل از رکود تورمی سال ۹۷ , با خودم می گفتم برای همیشه از سطح اول تامین نیازهای اولیه عبور کرده ام , ولی به ناگاه چندین عامل درونی و بیرونی باعث شد پی ببرم که اکوسیستم نه تنها برای کسب وکار بلکه برای شخص نیز کار می کنه.

بعد از این سلسله اتفاقها ,خودم رو وسط تامین نیازهای اولیه دیدم.

این موضوع باعث شد که تقریبا تمام وقت و انرژی که سالها بود برای رشد شخصی تخصیص داده بودم , دوباره به تامین نیاز اولیه تخصیص بدم .

درس بزرگی که برام داشت این بود که جایگاه یابی شغلی اگر با سواد موج سواری در موارد ابر تورم همراه نباشه , نه تنها ثروت زمانی سوزی بلکه بالاتر از اون عمرسوزی اتفاق میفته. و زندگی  به یک چرخه تکرار شونده تبدیل میشه ,و تا جایی ادامه پیدا می کنه  که دیگه توان و انگیزه جایگاه یابی و جایگاه سازی دوباره وجود نداشته باشه .