Menu
نویسنده مطلب : محمد صادق اسلمی

مطلب مورد بحث:

راه‌اندازی سیستم اعتبار اجتماعی در چین


ویل دورانت در کتاب درسهای تاریخ  از زبان پترونیوس می‌گوید. دین به وجود آمد تا مردم را اخلاق مدار کند. دین با ترساندن مردم از عذاب و وعده نعمات در جهان دیگر اخلاق را بر جامعه حاکم فرما کرد.(البته تا حدودی)

حال چین را تصور کنید به گفته ویکی پدیا فارسی (گروه تحقیقاتی هوریزون در سال ۲۰۰۷ نشان داد که ۱۱ تا ۱۶ درصد چینی‌ها خود را بودایی، ۳ تا ۴ درصد مسیحی ) و یک درصد مسلمان معرفی می‌کنند.

این آمار نشان می‌دهد که بیشتر مردم چین به چیزی به نام دین اعتقاد ندارند. گاهی این که بدانیم یک ناظر در حال تماشای ماست رفتار ما را اصلاح می‌کند. و به مرور زمان شاید همین اخلاقی بودن به بخشی از عادت‌های ما تبدیل شود. ما می‌گویم خدا ناظر بر اعمال ماست حتی شخصی‌ترین کارها از نظر او مخفی نمی‌ماند. و همین باعث شده که بخشی از رفتارمان اصلاح شود و حتی در خلوت نیز اجازه برخی اعمال ناپسند را به خود ندهیم. یا حداقل در درون خود احساسی ناخوشایند را  تجربه کنیم.

در نتیجه این راهکار، یعنی سیستم اعتبار اجتماعی شاید برای جامعه چین مفید باشد. همین که مردم بدانند یک ناظر بیرونی که به خاطر کارهای خوبشان به آنها پاداش می‌دهد و به خاطر کارهای بدشان آنها را مواخذه می‌کند، در حال تماشای آنهاست. باعث اصلاح رفتارشان شود. و امیدوارم قبول داشته باشید که تازه این نوع نظارت از نظارتی که ما در دین آن را به خدا منتسب می‌کنیم ملموس‌تر و قابل سنجش‌تر است.

چون دین می‌گوید نتیجه اعمال خود را بعد از مرگ قرار است ببینید و همین عنصر زمانی و طولانی بودن آن باعث می‌شود وجود ناظر را فراموش کنیم. ولی این راه کار باعث می‌شود چینی‌ها در همان طول حیاتشان نتیجه‌ی کارهای خود را ببینند.

یک مثال کوچک برای شما می‌زنم. متمم رفتار ما را رصد می‌کند. می‌داند چه کسی تخلف می‌کند و مطالب را کپی می‌کند. چه کسی به خودش رای می‌دهد. و به ما می‌گوید در بعضی مواقع این امر را به شما در پروفایل‌تان گزارش می‌دهیم. حتی اگر خدایی ناکرده کسی تمرینی کپی کرده باشد دیگر بچه‌ها به شخص تذکر می‌دهند. در نتیجه  دانستن این که ناظری رفتار ما را کنترل می‌کند باعث می‌شود به مرور زمان رفتارها درست شود و به سمت بهبودی برود. و اتفاقا خود این عمل نوعی فرهنگ‌سازی است.

البته نباید اثر مار کبری و تاثیر برعکس سیاست‌گذاری ها را فراموش کنیم. ممکن است این نوع از سیاست‌گذاری همانطور که برخی از دوستان هم اشاره کردند نتیجه عکس هم داشته باشد. یعنی برخی از افراد بخواهند خود را خوب جلوه دهند و به دنبال راهی برای بد جلوه دادن دشمنان خود باشند که باعث زیاد شدن بی اخلاقی می‌شود.

و چه رفتارهای که دولت آنها را پسندیده می‌بیند ولی در طولانی مدت ممکن است برای مردم نتیجه مطلوبی به همراه نداشته باشد. موردی که حمید مرادی عزیز مطرح کرد

در کل به نظرم این نوع سیاست گذاری برای جامعه‌ای مثل چین می‌تواند مفید باشد و البته ممکن است برای جوامع دیگر هم مفید باشد. و باعث شود مردم اخلاقی تر عمل کنند. چون به نظرم میل طبیعی انسان به بی‌اخلاقی است تا اخلاق

اگر چه حرفهای علیرضا داداشی مبنی بر کمونیسی بودن و سوء استفاد دولت از این اطلاعات را هم نمی‌توان نادیده گرفت. ولی در کل اگر من به عنوان یک مقام مسئول بودم به احتمال زیاد از چنین طرحی حمایت می‌کردم.