Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


سلام

کاری که ما انجام می دهیم به نیت و قصد ما در انجام کار ارتباط دارد . اینکه دیگران چه برداشتی از کار ما دارند نمی تواند ۱۰۰% موثر باشد. مهم این است که ما بدانیم چه می کنیم. سالها طول کشید تا مردم داستان پرواز را باور کنند و در این مدت آنان که در تلاش برای پرواز بودند شاید حتی متهم به حماقت شدند .

خریدار با این بیست دلار شاید فروشنده را به فکر فرو ببرد که « اگر واقعا روح وجود ندارد چرا یک نفر باید برای هیچ بیست دلار بپردازد؟» همین نقطه شروعی برای یک حرکت است.

به قول زنده یاد سهراب سپهری

چشم ها را باید شست

جور دیگر باید دید

از طرف دیگر هر کاری که ما انجام می دهیم نباید حتما برای خودمان منفعت مالی داشته باشد . مثل کمک به فقرا ؛ اگرچه کمک کردن حس مفید بودن و لذت بخش غیر قابل توصیفی را در ما القا می کند ولی از منظر بیرونی برای دریافت کننده کمک ، تاثیر فیزیکی و مادی دارد.