Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

کمال طلبی و عوارض منفی آن در زندگی


به نظر من کمال طلب ها در بسیاری از دقایق روزشان ممکن است احساس خشم شدید یا افسردگی کنند. آنها احساس می کنند بقیه به قدر کافی دقت و جدیت ندارند. کافی است در مسیر یک کار یا برنامه یک ناهماهنگی ببینند، آن وقت این فکر که چرا بقیه کارها را ماست مالی می کنند، یک لحظه دست از سرش برندارد.

واکنش های هیجانی به خصوص منفی، در کمال طلب هایی که من دیده ام شدت و حدت بیشتری دارند. به طوری که در بسیاری مواقع مقدار خشمشان با مورد پیش آمده تناسب ندارد و رنجش اطرافیان را سبب می شود.

کمال طلب ها با  تفویض اختیار زیاد راحت نیستند. به نظر آنها هر کاری زمانی درست انجام می شود که یا خودشان انجام دهنده آن باشند یا تحت نظارت مستقیم آنها انجام شود. به خاطر همین کمال طلب ها زیاد به جزییات کار کارمندانشان کار دارند. برای آنها مسیر هم به اندازه نتیجه اهمیت دارد، به همین دلیل ابتکار عمل را از زیر دستانشان سلب می کنند.

من تا به حال هر چه مدیر کمال طلب دیده ام، به این نتیجه رسیده ام که از زیردست مدیر کمال طلب مدیر توانمند در نمیاد. مدیران کمال طلب به نظر من جرات و جسارت را از نیروهایشان سلب می کنند. آنها در بهترین حالت کارمند حرف شنوی خوب تربیت می کنند.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟