Menu
نویسنده مطلب : مهدی چابک

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف و تدوین مدرن تفکر سیستمی


بسیاری از این داده های تولیدی که شاید برخی رو بشه با ارفاق اطلاعات نام گذاشت و توسط رسانه ها تولید میشه اتفاقا هدفشون عدم توجه مخاطبین به بسیاری اطلاعات دیگه هست.

به نظر شخصی من در تمام دنیا ما رسانه ی بی طرف نداریم. البته منظورم از رسانه بنگاه های تولید خبر روزمره هست نه پایگاه های دانشی و علمی. و این بنگاه های اقتصادی تولید خبر که سعی می کنن اذهان رو در جهت منافع خودشون هدایت کنند سودشون در سطحی نگر کردن افراد و عدم توجه اونها به مسایل مهم تر و عمیق تر هست.

بعد از خواندن کتاب جدید رالف دابلی در مورد مضررات خواندن اخبار، با خودم فکر کردم و سعی کردم به یاد بیارم هفته ی پیش چه خبری رو خوندم و چه نتیجه ی مثبتی در هر کجای زندگی من رخ داده اما حتی عنوان خبر  هم یادم نبود.

در دنیای امروز به نظرم یکی از هنرهایی که باید یاد بگیریم اینه که از بین حجم انبوه اطلاعات، اون قسمتی رو انتخاب کنیم که در نهایت موجب افزایش حکمت ما میشه در غیر این صورت تمام عمر در اقیانوسی از داده های بی ارزش دست و پا میزنیم.