Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)


من خیلی کم از شیوه حرف زدن یا فکر کردن مبتنی بر جبر استفاده می کنم و بیشتر وقتها نقش خودم رو درنظر می گیرم. اما گاهی هم برام پیش میاد. مثلا:

– اینقدر کار دارم که وقت نمی کنم روی میزم رو جمع و جور کنم. ( حوصله این کار رو هم نداشته م. اگر فرصتی بوده ترجیح دادم به صحبت با همکاران یا گشت و گذار در نت بگذرونم)

– منابع درسی امتحان تغییر کرده بود. دیر اعلام کردند و من نرسیدم همه رو خوب بخونم. پس قبول نشدم. ( آنچنان که لازم بود وقت و انرژی نگذاشتم برای مطالعه درس ها. جدی نبودم و انگیزه کافی نداشتم. سرسری برگزار کردم و نتیجه هم این شد)