Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها


به عنوان یک دانشجوی پزشکی، این تقلیل را به صورت کاملا واضحی در بسیاری از نخبگان دیده ام. افرادی که در گام های اول دانشگاه با هدف بهترین بودن و تغییر علم و پیشرفت علم پزشکی آمده اند اما هر چه پیشتر میرفتند، به دلیل سخت بودن دروس و علاقه به خوش گذرانی سطح توقعات خود را به شدت پایین آورده و حتی در حد گذراندن دروس و مدرک پزشکی رسیده اند. این ها در مرور زمان و در پی گام های بسیار زیادی اتفاق افتاده است. به مرور زمان با پایین آوردن سطح هدف حس خوشایندی به ما دست می دهد اما این راه میتواند صدمات جبران نا پذیری به آینده ی ما، شخصیت ما و جامعه ی ما وارد کند.