Menu
نویسنده مطلب : منصور سجاد

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


موفقیت همیشه در انجام دادن کاری نیست.بعضی مواقع انجام ندادن یک کار یا توقف یک فعالیت مخرب خود موفقیت است. در اینگونه مواقع همراه کردن اطرافیان بسیار سخت است. و اگر هم بدو ن همراه کردن انها تصمیم به عدم انجام یک کار یا توقف یک کار بگیری نیروی مخالف زیادی به طور عاطفی به شخص وارد میشود و شاید عدم توان در مقابله با این فشار سنگین شخص را وادار کند در مسیری که میداند غلط است پا بگذارد