Menu
نویسنده مطلب : رضا نظریان

مطلب مورد بحث:

تعریف درونگرایی چیست؟ افراد درونگرا چه ویژگی هایی دارند؟


من خودم رو درون‌گرا می‌دونم و فهمیدنِ این نکته، بسیار شیرین بود.

با آگاهی از درون‌گرا بودنم، حالِ خیلی بهتری پیدا کردم. کمکم کرد که:

خیلی جاها دست از سرِ خودم بردارم. خودم رو بپذیرم و با آرامش و راحتی و رضایت بیشتری زندگی کنم.
خیلی موضوعات رو عیب و ایراد ندونم. بنابراین نه حسِ بدی به خودم داشته باشم و نه تلاش برای تغییراتی بکنم که اصلا نیاز به اون تغییرات ندارم.
تصمیمات خیلی بهتری بگیرم.

پی‌نوشت: فکر می‌کنم (همانطور که در کتاب سکوت گفته شده) با توجه به فشار جامعه به برون‌گرایی، افراد زیادی درون‌گرا هستند و آشنایی با این موضع، می‌تونه به خیلی‌ها کمک کنه.