Menu
نویسنده مطلب : میلاد حسین زاده

مطلب مورد بحث:

نشانه های شکست یک کسب و کار کوچک چیست؟


به نظرم بسیاری از بانک های دولتی و برخی از بانک های خصوصی در کشور در زیان دهی هستند.و نیازمند اصلاح در مدل کسب و کار خود و استراتژی های خود هستند.

وام های تکلیفی ، انجام پروژه های اقتصادی تحقیق نشده ، نداشتن استراتژی و مدل درآمدی، تبلیغات سنگین و بی اثر و … باعث شده که برخی بانک ها زیان ده باشند و حتی برای بالانس کردن پول های شبکه شتاب از بانک های موفق نزول بگیرند!