Menu
نویسنده مطلب : محمد فروتن

مطلب مورد بحث:

کار اخلاقی چیست؟ | مروری بر داستان دزدی از داروساز (لارنس کلبرگ)


در این باره و برای این که متوجه شوم که حق ندارم از هر روشی برای رسیدن به مطلوبم استفاده کنم تلاش میکنم تا همواره ماجرا را با پایان دیگری هم ببینم:

اگر آقای هاینز پس از این که موفق می شد دارو را بدزدد و به منزل بیاورد با همسری که جان داده است روبرو شود، چه احساسی خواهد داشت ؟

همچنین اگر همسر آقای داروساز به همان بیماری مبتلا شود و مجبور باشد تمام موجودی دارویش را به او بدهد،  بین فروختن داروها و یا دادن آن به همسرش کدام را انتخاب خواهد کرد؟

به طور کلی از نظر من اگر شرایط اضطرار و استیصال باعث شود که دست به برخی کارها بزنیم اما هیچگاه نمی توانیم درست بودن آن را کار را هم بپذیریم .

و واقعیت مهم این است که ما برای همیشه با این احساس سرو کار داریم و نه کاری که انجام شده است.