Menu
نویسنده مطلب : علی حق وردی خامنه

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


من خیلی وقت هست که به صورت پراکنده و گذری مطالب سایت متمم رو مطالعه میکنم.

ولی امروز که فکر میکنم میفهمم که نه در مسیر خاصی حرکت کردم و نه بهره وری کامل داشته برام.

از امروز و پس از مطالعه این درس تمرین میکنم تا در زمان خاص یعنی آغاز صبح کاری و در یک مسیر مشخص مطالعاتم رو انجام بدم.

بعلاوه تا به حال هیچ یادداشتی از مطالب خوانده شده ندارم که حتما باید این موضوع رو هم اصلاح کنم.