Menu
نویسنده مطلب : عاطفه محسنی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


از نشانه هایی که من در مورد افراد موفق ناراضی به ذهنم میرسه:

Feedback گرفتن از بقیه درمورد وضعیت موجود خودشان: آیا به نظر تو فلان کارم خوب بود و یا وضعیت من رو خوب ارزیابی می کنی و … که البته شاید برگرده به همان بحث «تردید» مطرح شده

ترس از تغییر بدلیل قرار گرفتن در راهی که تا حدی در آن موفق بودند و ممکن است در حوزه های دیگر موفق عمل نکنند.

زندگی در آبنده (نگرانی بیشتر از آینده تا مرور گذشته -> این تاحدی باعث نارضایتی میشه چون گذشته آن ها معمولا خوب است ولی از آینده مطمئن نیستند که خوب پیش می رود یا نه)

بزرگ نمایی اشتباهات کوچک

*امیدوارم به اشتباه بعضی از ویژگی های افراد کمال طلب رو نیاورده باشم. ممنون میشم اگه  در این مورد دچار اشتباه شدم به من در اصلاحشون کمک کنید.