Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


یک مثال که خودم همیشه به دلیلش فک میکردم و الان پس از خواندن این درس ذهنیت بهتری پیدا کردم مربوط به رویداد های منفی در رابطه با فرزند ها در خانواده است .

من از سالها پیش نکاتی را در رابطه با برادرم از بابت تربیت رعایت میکردم و الان که در موقعیت های خاص میبینم تصمیم درستی میگیرد روند این سالها در مقابل ذهنم هست

همچنین همیشه بابت یکسری تصمیم اشتباه (رویداد منفی یا غیر مطلوب ) که اتفاق می‌افتد و والدین ها بابت آن سرزنش زیادی میکنند با آنها بحث میکنم و میگویم تصمیم اشتباهی که امروز فرزند شما گرفته است بدلیل روند اشتباهی است که سالها به او القا کرده‌اید و اگر میخواهید این نتیجه دوباره تکرار نشود به فکر تغییر الگوی رفتاری خودتان باشید .