Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

مهارت نوشتن: تشکیل زنجیره‌ی کلمات (پرورش تسلط کلامی)


گلدانهای اتاق ما _نخل ماداگاسکار سرحال ، گل قاشقی پر برگم که تازگی گلهای قرمز ریزش خشک شده اند، گندمی قشنگ و مقاوم، آلوئه ورا با آن برگهای حجیم، شمعدانی قشنگمان که از وقتی شاخه اش را موقع تمیزکاری اتاق شکسته اند، دیگر جان به جسمش بر نگشته و همینطور زرد و نیم جان آن گوشه نشسته و کاکتوسها_  در دو صف ، یکی روی رادیاتور و دیگری نهاده روی زمین رو به آفتاب، با انبوه شاخه های سرحال و رونده بر دیوار سفید روبرو و چند تک شاخه زرد در میانشان، با خاکهای خیس از آبی که امروز صبح روی صورتشان ریخته ام ، رو به روی من نشسته و سر برآورده از این سوی و آنسوی مانیتور بزرگی که جلوی دید مرا در این سوی اتاق گرفته، همه تلاششان را میکنند تا بلکه بتوانند خودشان را نشان بدهند و دلبری کنند.