Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

خبرهای خوب و افکار مثبت روزانه را چگونه تحمل می‌کنید؟


آقا من نمیدونم این چه سیستمیه که بچه های متمم راحت ترین مثال را خودشون میزنن بعد تمرین میدن میگن شما مثال های بعدی را بزن…حال هی ما به مغزمون فشار میاریم که یه موضوع دیگه پیدا کنیم.

در واحد فروش شرکت پروژه ای را به قرارداد میرسانیم.

برخوردهای واحد اجرایی که باید پروژه قرارداد شده را اجرا نماید.

سازنده فعال: چه خوب در این بازار آشفته و وضع اقتصادی نامناسب یک پروژه را به قرارداد رساندین چه عالی کی قرارداد بستین خیلی خوب الزامات اجرایی چیه کی شروع میشه

سازنده اما منفعل: با این زحمتی که واحد شما میکشه بالاخره یک قرارداد بستین

مخرب و منفعل: هنر کردین؟ پروژه به این سختی را هیچ شرکتی قبول نمیکرد شما رفتین با این قیمت افتضاح قرارداد بستین ؟ اصلا برای همچین پروژه ای نیازی به واحد فروش نیست!

مخرب و فعال:‌قرارداد سختی بستین لابد می خواهین مدام وارد حوزه پروژه های سخت بشین و دردسرهای اجرا برای ماباشه