Menu
نویسنده مطلب : لیلا م

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


برای اینکه فعالیت های ذهنی که قرار می دهیم نتیجه بدهد اول از همه اشتیاق و انرژی زندگی را در خود بالا ببریم با تغذیه ، انجام ورزش تعرق آور و خندیدن با اعضای خانواده و غیره … زیرا در غیر این صورت به حالت سر سختانه به فعالیت ها می چسبیم و هر چه برنامه ما را به هم بزند مقابله می کنیم و این ابتدای رفتار غیر منطقی است و احتمال زیاد عزت نفس ما را دچار اشکال بیشتری می کند.

هر کسی بر اساس استعداد ها و علایق اش می تواند برنامه ذهنی اش را تنظیم کند .

برای من :

– پختن یک غذای جدید .

– کشیدن نقاشی با تکنیک جدید و غیر از روتین .

– یاد گیری یک ترفند جدید در برنامه نویسی .

وغیره …..