Menu
نویسنده مطلب : مهناز علیخانی

مطلب مورد بحث:

هزینه فرصت از دست رفته و روش محاسبه آن


مثال حمل و نقل شما برای من یادآوری خاطره کاری و توصیه مدرسی به شرح زیر بود:

ایشان می گفتند من محاسبه کردم هزینه هر ساعت اضافه کاری من بیشتر از آن است که من به جایش تصمیم بگیرم با وسایل نقلیه عمومی به شرکت بروم . پس تصمیم گرفتم با آژانس نزدیک خانه قراردادی ببندم که هر روز ماشینی برای رفت و برگشت من در نظر بگیرد.با توجه به توافق هزینه آژانس را ماهانه می دادم و تخفیف استفاده هر روز هم در قرارداد محاسبه شد.

بعد مدتی یکی دو از کارکنان هم که هم مسیر بودند از من خواستند با من بیایند و هزینه را با آنها تسهیم کنم.

با این کار و با توجه به کاهش زمان رفت و برگشت، بیشتر در شرکت حضور داشتم و اضافه کاری را می گرفتم. آسوده و به دور از استرس به سرکار می رفتم.  هزینه ام هم بعد مدتی اقتصادی شد.

اینکه حواسمان باشد با راه حل های مختلف چه فرصتی نصیبمان می شود یا آن را از دست می دهیم کمک می کند تصمیم بهتری بگیریم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟