Menu
نویسنده مطلب : محمد رضا

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


با سلام
برای پاسخ به تمرین این درس تجربه خودم در خرید بیمه نامه تکمیل درمان رو مطرح می کنم.
پ ن ۱: همیشه سعی می کنم با بودجه ای که تخصیص داده شده، بیمه نامه ای بخریم که تا حد امکان، همکاران در هنگام استفاده از بیمه نامه هزینه ای پرداخت نکنند و اگر هم پرداخت شد، در کوتاه ترین زمان، بخش زیادی از هزینه ای رو که پرداخت کردن دریافت کنن.
پ ن ۲: شرکت دارای بیمه نامه در سالهای گذشته بود اما پرسنل به دلایل متعدد رضایت کافی را از آن نداشتند.
بخش یا عضو کلیدی: { سیستم حول آن شکل گرفته و به وجود می آید} بخش کلیدی یک بیمه نامه تکمیل درمان تعهدات و سقف پرداخت هزینه ها در آن برای جبران خسارت می باشد. پس از دریافت فایل هزینه های سال گذشته و بررسی ضریب خسارت و وضعیت فعلی بیمه شدگان از قبیل سن، وضعیت تأهل، وضعیت سلامتی همکاران و سایر اطلاعات این چنینی، سقف تعهدات را در هزینه های مختلف تغییر دادیم. ( با ادبیات خودم تعهدات را با شرایط موجودمون بالانس کردیم)
نقطه اهرمی: { بخشی از سیستم است که با کمترین هزینه مادی و معنوی و زمانی، توسط آن بتوانیم بیشترین تغییر در خروجی سیستم را ایجاد کرد.} یکی از مهم ترین علل نارضایتی کارکنان (یکی از خروجی های سیستم) عدم پرداخت به موقع هزینه ها توسط شرکت بیمه گر بود ( به طور متوسط با تأخیر ۱۵ روزه ). پس از جلسه مفصلی که با مسئولین ارشد شرکت بیمه داشتیم ( یکبار انجام شد، دقیقاً قبل از انعقاد قرارداد جدید)، به عنوان پیش شرط، مبلغی به عنوان تنخواه برای پرداخت خارج از نوبت هزینه ها برای شرکت ما در نظر گرفته شد که موجب کاهش چشمگیر زمان پرداخت هزینه ها ( کمتر از ۵ روز) گردید.
عضو مرزی: {در نخستین تعامل در سیستم به آن برخورد می کنیم} اگر نماینده بیمه که برای دریافت مدارک هزینه های پرسنل به شرکت مراجعه می کرد رو به عنوان عضو مرزی در نظر بگیریم ( که معمولاً رفتار مناسبی هم داشت)، با ایجاد تمهیداتی از جانب ما مثل تهیه یک کامپیوتر و اینترنت برای بررسی هزینه های قبلی و پاسخگویی سریعتر به درخواستهای همکاران، علاوه بر اینکه تعامل همکاران با شرکت بیمه بهتر شد، اثر بخشی حضور نماینده بیمه به طرز چشمگیری افزایش یافت.
ببخشید که طولانی شد.
متشکرم