Menu
نویسنده مطلب : فاطمه آریایی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


“یادگیری، بیش از هر چیز از جنس شکل گیری زنجیر تداعی است.”

این اولین کامنتی هست که می نویسم و تقریبا دلیل اصلیش همین جمله بالا هست. خیلی خیلی با این جمله موافق هستم و فکر می کنم یکی از دلایلی که باعث پایین آمدن درصد یادگیری دانشجو ها در دانشگاه می شود، همین موضوع هست. به این دلیل که تعداد کتاب ها و حجم مطالبی که در دانشگاه های کشور ما ارائه می شود و دانشجو باید برای امتحان نهایی آن را آماده کنه به قدری زیاد است که فرصت مرور دوباره را هم گاهی نمی شه پیدا کرد.

راجع به تجربه خودم هم، هر وقت که توانستم ارتباطی ذهنی بین مطالب جدیدی که مطالعه کردم و دانسته های قبلیم ایجاد کنم، آن مطالب برای همیشه در خاطرم مونده. هرچند که متاسفانه راجع به مطالب رشته تخصصی خودم هیچ وقت این فرصت را پیدا نکردم.

به خاطر نکات ارزشمندی که ارائه کردید ممنونم.