Menu
نویسنده مطلب : ساقی نبی لو

مطلب مورد بحث:

تعریف نگرش سیستمی با یک مثال از پیتر سنگه


یک مثال خیلی ساده برای این درس شاید این باشه:
برادر من در یک آپارتمانی زندگی می کنه که ۲۵ واحد داره، وجود سوسک فراوان واقعا براشون آزاردهنده بوده و با وجود سم پاشی های فراوان، هنوز مشکل حل نشده. شاید اصلی ترین دلیلش بعد این همه چاره اندیشی های داخل خونه این باشه که همسایه های کناری یا سم پاشی نمی کنند یا بهداشت رو رعایت نمی کنند و سوسک ها به راحتی از طریق فاضلاب و جاهای دیگه به خونه ی برادرم راه پیدا می کنند.
(چون با وجود درخواست های مکرر هنوز واحدهای دیگه همه شون اقدام به سم پاشی نکردند)