Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


من در کودکی، وقتی دبستانی میرفتم از اینکه مطالب را برای دیگران توضیح دهم خیلی خوشحال میشدم و احساس بزرگ شدن میکردم. یک اتاقک کوچک انباری داشتیم که من از دیوار آن به عنوان تخته کلاسی استفاده میکردم و با ذغال روی آن درسهای ریاضی را برای دانش آموزان فرضی، صبورانه با مثال و با تکرار فراوان توضیح میدادم. گاهی دو ساعت سر کلاس فرضی بودم و خوشحال از انباری خارج میشدم.

این موضوع سبب میشد که موقع امتحانات ریاضی دبستان من هیچ استرسی نداشتم و حتی درس نخواندنم باعث نگرانی اهل خانواده میشد، اما همیشه بهترین نمره در میان دانش آموزان را داشتم.