Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


یک مثال از تولید ارزش دیجیتال مطرح کنید که به سادگی در هیچ یک از الگوهای کلاسیک تولید ارزش قابل طبقه‌بندی نباشد:

جمع‌آوری و تحلیل کلان داده‌ها و استخراج اطلاعات برای هوشمندسازی بازاریابی و تبلیغات یکی از نمونه‌های تولید ارزش دیجیتال است که در قالب روش‌های کلاسیک نمی‌گنجد.