Menu
نویسنده مطلب : امیرحسین قاضی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


منظور از کاربردی بودن آموخته‌ها اینه که بتونیم از مطالب ارائه‌شده در زندگی استفاده کنیم. استفاده کردن یعنی در روالی که تا به حال انجام می‌دادیم تغییری ایجاد کنیم و به روش دیگری (احتمالا ساده‌تر و راحت‌تر و به بیان بهتر، آگاهانه) اون رو انجام بدیم.