Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

دایره لغات و دامنه واژگان فعال (در گفتگو و در نگارش)


واژه‌هایی که من اخیرا از متون مختلف یادداشت برداشته‌ام تا به کلمات مورد استفاده و فعال خودم وارد کنم.

فقدان: قبلا بیشتر از کمبود استفاده می‌کردم که به نظرم فقدان می‌تواند جایگزین بهتر و گویاتری در بسیاری موقعیت‌ها باشد.

تندخو/تندمزاج: قبلا بیشتر از واژه عصبانی و بداخلاق در نوشته‌هایم به جای این کلمات استفاده می‌کردم که به نظرم هیچکدام نمی‌تواند به اندازه تندخو/تندمزاج گویا و مناسب باشند.

اندرز: به جای این کلمه بیشتر از نصیحت استفاده می‌کنم ولی به نظرم در دستور زبان فارسی این کلمه جایگزین مناسبی برای نصیحت باشد.

حق‌گزار: این کلمه جزو کلماتی است که از کتاب میم و آن دیگران برداشت کردم و به نظرم واژه‌ای هست که جای خالی آن به عنوان یک صفت در بسیاری از نوشته‌های ما خالیست.

براساس لغتنامه دهخدا معنای اول آن عبارت است از: اداکننده حق

آسوده: یکی دیگر از واژه‌هایی است که با وجود آشنایی زیاد قبلی با آن خیلی کم در نوشته‌هایم استفاده کرده‌ام و بیشتر از کلمات راحت و بی‌خیال به جای آن استفاده کرده‌ام.