Menu
نویسنده مطلب : عظیمه حسن زاده

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تصمیم گیری


تصمیم به قبولی کنکور و انتخاب رشته برای ورود به دانشگاه:
بسیار به تجربه دیده ایم که فرد، آزمون ورودی دانشگاه (مقاطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد) را مجاز شده؛ اما به دلیل تمایل های خاص فرد (به ورود با رتبه بین ۱ تا ۱۰ آزمون- رتبه زیر ۱۰۰- حضور در رشته ای خاص که نیاز به رتبه سه رقمی در دانشگاه های روزانه دارد- رتبه چهار رقمی خوبی را برای امتیاز دانشگاه های روزانه و شبانه در شهرهای بزرگ و دانشگاه های مطرح ندارد؛ و…) نمیخواهد برای مرحله دوم انتخاب رشته و دانشگاه اقدام کند. و یا اگر میخواهد در مرحله دوم آزمون ورودی دانشگاه نیز اقدام نماید، تمایل اش را با توجه به درصدهای اخذ شده در دروس و رتبه های کسب شده، از دست داده است.
برای فرد پشت کنکور یا کنکوری از جمله نکاتی که لازم است به آن توجه شود را به ترتیب مراحل آن یادآوری میکنم:
–     زمان انتخاب زیر گروهِ گروه آزمایشی؛ به ضریب دروس اصلی آزمون دقت کنید. لازم است در دروس اصلی آن زیر گروه نمرات خوب تا عالی را با توجه به میانگین نمرات آن در ۴ سال دوره تحصیلی تان کسب کرده باشید. این نمرات نشان دهنده ی استعداد، توانمندی و میزان علاقه شما است که اهمیت آن در دروس اصلی زیر گروه گروه آزمایشی نیز تاکید شده است.
(توضیح بیشتر: وقتی شما در درسی خاص نمرات خوب تا عالی را در طی ۴ سال تحصیلی تان کسب نکرده اید، چگونه میخواهید در طی یک سال آزمون وقت صرف کنید و ضریب خوبی در آزمون اصلی کسب کنید؟!. استعداد، توانمندی و علاقه شما در طی آن ۴ سال، در دروس مرتبط با رشته تان قابل مشاهده و ارزیابی فردی است. پس به این نکته توجه کنید).
–     با توجه به زیر گروه هایی که توانمندی شما در دروس اصلی آن بالاست، شروع به برنامه ریزی برای آمادگی و حضور در آزمون ورودی دانشگاه نمایید.
در این برنامه ریزی به بسیاری موارد از جمله به این نکات توجه کنید: اولویت بندی دروس براساس ضریب آن در زیر گروه گروه آزمایشی- اولویت بندی برای تعیین زمان مورد نیاز هر درس برای یادآوری براساس نمرات شما از خوب به عالی؛ و توانمندی شما با توجه به ارزیابی اولیه شما از خودتان و هم سطح های شما در آزمون- مهارت تست زنی شما در کلیه درس ها و مهارت تست زنی شما در هر یک از دروس به صورت اختصاصی- میزان علاقه شما در تفریحات، نوع تفریحات، مدت زمان تفریحات و سرگرمی هایتان، مدت زمان استراحت و خواب؛ و توجه به سبک خودتان در مطالعه و یادگیری–  فعالیت های روزمره شما به غیر از تحصیل (مثل دوره های آزاد در آموزشگاه، اشتغال به کار، مسئولیت های محوله در خانه و حجم آن، برنامه مدیریت آنها)- کمک مستقیم از یک مشاوره تحصیلی و آزمون های آزمایشی پیش از آزمون اصلی- توجه به انگیزه، تلاش مستمر و تمرین و تکرار در برنامه یک ساله خود؛ همچنین تقویت مستمر انگیزه، علاقه و تلاش از روش های مختلف و علمی مثل تشویق مشاور؛ همراهی و تعامل با دوستان و هم گروهی های خود؛ نوشتن جملات خاص و اثرگذار، همراه با آرزوهایمان در قبولی کنکور (من دانشجوی ارشد دانشگاه X در رشته a هستم- من میتوانم…؛ من تلاش میکنم و به خواسته هایم دست می یابم)، برای خودتان که همیشه در دیدرس نیز باشد (به خصوص وقت بیداری و خواب)- توجه به امکانات موجودمان برای آمادگی آزمون و پس از قبولی (مثل محیط مناسب مطالعه، دسترسی به دوستان هم رده و قوی تر در دروس اصلی، افراد و اعضاء خانواده، مشاور و دوستان که نقش حمایت کننده خوبی را داشته باشند، برنامه ریزی مالی برای پیش از آزمون و پس از قبولی)- و در آخر دقت نظر در اجرایی نمودن برنامه ریزی خود (توضیحات محمدرضا شعبانعلی در این حوزه نیز بسیار مفید است: http://www.shabanali.com/ms/?p=6417).
–          زمان اعلام کارنامه اولیه آزمون اصلی و مجاز برای انتخاب رشته و دانشگاه نیز لازم است به این نکات توجه نمایید:
چه دروسی از آزمون را با ضریب بالاتری اخذ نموده اید؟- چه رتبه ای را در هر یک از زیر گروه های آزمایشی تان کسب کرده اید؟ اولین و آخرین فرد مجاز در هر یک از زیرگروه های آزمایشی چه رتبه و ای دارد؟
–     پس از بررسی اولیه کارنامه تان و ملاحظه شرایط خود؛ واقع بینانه با وضعیت خود روبرو شوید. شما پس از یک سال برنامه ریزی، اجرا و بازنگری برنامه تان با کمک مشاور، حالا به این نتیجه از آزمون رسیده اید. من دوستان بسیاری را دیده ام که صرفاً برای اینکه رتبه اش از ۳۰۰ به ۱ رقمی برسد، پشت آزمون ارشد ماند. اتفاقی که افتاد این بود که پس از یک سال خواندن مجدد برای ارشد، رتبه اش ۱۰۰ شد؛ آخر هم وارد ارشد نشد! اکنون مدرس پشت کنکوری های ارشد است!. پس خودکم بینی، رویاپردازی دور از واقعیت، رقابت سطحی نگر و… را کنار بگذارید و حتی بهتر است که برای نگاهی آگاهانه به تصمیم تان، آن را با مشاور نیز در میان بگذارید تا اگر دلایلی منطقی و علمی برای وضعیت فعلی تان از رتبه و امتیازهای دروس، آن را برایتان تحلیل نموده و به شما بازخورد دهد. (به طور مثال: من پس از یک سال تلاش مستمر و شرکت در کنکور، متوجه شدم که مهارت تست زنی بسیار پایینی دارم و زمان را در تست زنی مدیریت نکرده ام؛ و با توجه به محدودیت های خودم در شهرستان رفتن، هزینه و… اختلاف فاحشی در قبولی رشته و دانشگاه داشتم؛ بنابراین بار دوم با آزمون های آزمایشی و کمک از مشاور خطاها و اشکالات خودم را جبران کردم و به سهولت پذیرش شدم)
–     از مشاوره کنکورتان برای اولویت بندی رشته ها، دانشگاه ها، و امتیازهای ایجاد شده در هر یک از دانشگاه ها و رشته با توجه به دفترچه کنکور، به شما کمک کند.
–     پس از پذیرش مرحله دو نیز، در صورتی که شرایط انتخاب گزینه های مختلف برایتان وجود دارد و احساس تردید در انتخابتان نیز است. این را هم با اساتید برجسته رشته انتخابی تان و مشاوره تخصصی خود در میان بگذارید تا راهنمایتان باشد.
–     زمان ورود به دانشگاه نیز، میتوانید براساس دانش و توانمندی پیشین شما و آمادگی در انتخاب هر یک از دروس ترمیک، برنامه ریزی کنید و اجازه ندهید که زمان، انرژی و علاقه شما به کسب علم و دانش به اتلاف رود. نمود آشکار تلاش تان را در معدل ترمیک و سطح خوب تا عالی هر یک از دروس میتوانید مشاهده کنید.
 
امیدوارم این توضیحات کمکی هر چند کوچک در استفاده ای بهینه تر از اکثر سرمایه تان برای کسب علم و دانش باشد. موفق باشید