Menu
نویسنده مطلب : اسکندر مهدوی

مطلب مورد بحث:

هنری فایول | اصول مدیریت فایول و نقش او در تاریخ مدیریت


سلام 
۱- مدیریت کاملا قابل آموزش دادن است . و باتوجه به سرعت تغییرات و تکنولوژی در حال حاضر در صورتیکه کسی در جایگاه مدیریت بدون آموزش قرار بگیرد سازمان باید سالها هزینه آموزش ندیدن او را پرداخت کند تا ایشان تجربه کسب کند .وحتی مدیران نیز هر روز باید از طریق شرکت در سمینار و کلاس ومطالعه در جریان تغییرات روزانه مدیریتی قرار بگیرند .
۲٫به نظر بنده مهارت مدیرت خود یک تخصص است و میتوان در سازمانهای دیگر هم مدیریت کرد . فقط باید شناخت از بازار و سازمان مربوطه را کامل نمود