Menu
نویسنده مطلب : جواد بشیرپور

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از مهارتها در یادگیری


سلام من همیشه با خواندن مطالب معلم عزیزم محمد رضا شعبانعلی در روز نوشته ها  و بسیاری مطالب تدریس شده توسط دکتر محمد رضا سرگلزایی (+) در زمینه روانشناسی سعی کردم که از خودم، خود بهتری بسازم.

آرزوی سلامتی برای تمام معلمان کشور عزیزمون دارم