Menu
نویسنده مطلب : قاسم رحمانی

مطلب مورد بحث:

چای یا قهوه؟ کدام بهتر است؟


با سلام

بسیار تشکر می کنم از ارائه این موضوع مهم

به نظرمن مهمترین موضوع مصرف آب می باشد که اکثر مردم به اندازه مناسب نمینوشند و هرکدام از چای وقهوه به اندازه خودشان می تواند که مفید ولذت بخش باشند .

یک نکته مهم که بعضی از افراد را به وسوسه انداخته بحث مضراتی است که  در بعضی سایت ها در مورد چای نوشته شده است و هنوز هم مشخص نیست که ایا این مضرات بر فواید آن چربش دارد یا نه ؟ و ایا ارزش دارد برای چیزی که صددرصد اثبات شده نیست و در مقایسه با این همه مواد شیمیایی ، غذاهای نادرست و ناسالم و مصنوعی که ما مصرف می کنیم ، افراد را به وسوسه ننوشیدن چای که قدمت زیادی در ایران دارد انداخت .

هرچند من معتقدم که نوشیدن چای و قهوه از ضروریات نیست ولی عادت یک ملت است که برای مقابله با آن باید اهم و مهم را تشخیص بدهیم .