Menu
نویسنده مطلب : رضا شیخ زاده

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


تمرین ۱: رنگ سیاه مدلی است برای عزاداری و غم. این مدل بسیار فراگیر است و در مورد تمام گروه‌های انسانی صدق می‌کند. البته استثناهایی هم دارد. همین رنگ اگر بخواهد در موارد دیگر مانند لباس شب خانم‌ها و یا کت و شلوار داماد استفاده شود به رنگ مشکی تغییر نام می‌دهد و همه می‌دانند خانمی که در میهمانی سیاه پوشیده برای عزاداری نیست بلکه رنگ مشکی لباس شب است. قابلیت پیش‌بینی دارد چرا که آدمی که معمولا لباس‌های رنگی می‌پوشد اگر رنگ سیاه بپوشد، مردم نگران می‌شوند و از او در مورد دلیلش سؤال می‌کنند ( این اتفاق در ایران بیشتر در مورد آقایان صادق است). فرا فرهنگی است چرا که در بسیاری از فرهنگ‌ها رایج است ولی خوب استثنا هم دارد مثلا در فرهنگ هندی در عزاداری سفید پوشیده میشود نه سیاه. قابلیت تکرار دارد و از زمان‌های دور به عنوان رنگ مرگ و غم و غصه متداول بوده است و تکرار پذیر برای انسانهای بعدی خواهد بود.
 
تمرین ۲: شاید ویژگی دیگری که بتوان به این موارد افزود سادگی است. در بسیاری از تعاریف، سادگی جزیی از مشخصات مدل‌ها به حساب می‌آید. البته جمله‌ای از اینشتین وجود دارد که “مدل‌ها باید ساده باشند ولی نه خیلی ساده”.